2. kolo přijímacího řízení

Do budoucího 1. ročníku hledáme 19 studentů.

23. 5. 2024| Klára Frkousová

Budeme příjímat studenty, kteří chtějí poznat své silné a slabé stránky, naučit se pracovat v týmu, plánovat a dotahovat projekty. Nabízíme hodně svobody a na oplátku očekáváme, že studenti přijmou odpovědnost za svá rozhodnutí, vzdělání i za okolní svět.

Podrobné informace o podmínkách, kritériích a harmonogramu přijímacího řízení jsou uveřejněny v části Pro uchazeče a v systému Dipsy.