Pro uchazeče

Jsme čtyřletá střední škola s maturitou. Studenty vedeme k tomu, aby uvažovali o tom, co, jak a proč se učí.

Střední ScioŠkola je kamenná budova, ve které probíhá denní prezenční studium po celý školní rok. Budova se nachází v Praze 3 na Žižkově. Tento obor funguje letos pátým rokem a jsme akreditováni jako pedagogické lyceum.

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ZDE

 Přijímací řízení do prvního ročníku

Mám šanci se k vám dostat?

Naším cílem je tvoje studijní autonomie - schopnost převzít kontrolu a zodpovědnost nad vlastním učením. Šanci u přijímaček mají všichni uchazeči, kteří se chtějí učit a jsou ochotní se podílet na provozu školy.

Loni se do 1. kola hlásilo 70 uchazečů, bylo přijato 35. Letos přijímáme do prvního ročníku 30 uchazečů. Druhé kolo nebudeme vyhlašovat.

Můžu se přijít do školy podívat?

Ano, to je dobrý nápad! Pokud jsi nestihl/a jeden ze 3 dnů otevřených dveří, napiš nám a my se pokusíme ti vyjít vstříc.

Jak mohu přihlášku podat?

O přihlášku si požádej na své základní škole (měla by být opatřena QR kódem s tvými údaji) anebo si ji stáhni na webu Cermat. Je potřeba ji vyplnit a nejpozději do 1. března 2023 doručit osobně nebo poštou na naši adresu: ScioŠkola Žižkov - střední škola, s.r.o., Prokopova 100/16, 130 00 Praha 3.

Co je nutné udělat, aby byla přihláška správně vyplněna:

 • vyplnit potřebné kontaktní údaje,
 • nechat si známky na vysvědčení potvrdit od vaší základní školy,
 • do kolonky “obor” napsat Pedagogické lyceum (78-42-M/03),
 • nechat si od lékaře potvrdit zdravotní stav,
 • přihlášku stvrdit podpisem uchazeče a zákonného zástupce a 
 • přiložit Studijní plán (a zároveň ho prosím pošlete na e-mail: prihlasky_zizkov@scioskola.cz).

Co je to studijní plán?

U nás mají studenti velkou svobodu v tom, co se učí, kdy se to učí a jak se to učí. Proto potřebujeme uchazeče o studium trochu poznat. Dát dohromady studijní plán není nic složitého – jednoduchý návod je zde

Na co se mě budete ptát u ústního pohovoru?

Budeme si povídat o tvém studijním plánu. Také budeme chtít vědět, jestli máš opravdu o studium u nás zájem a jak aktivní jsi ve škole a mimo ni.

Je dobré si před pohovorem přečíst, jaké jsou hodnoty a principy ScioŠkol. A bude nás zajímat, jestli jsi ochotný(á) se podílet na provozu školy (např. úklid, mytí nádobí, administrativa). U nás ve škole totiž nemáme uklízečku ani školníka. Řídíme se zásadou: “Všechno, co mohou udělat studenti, ať udělají studenti."

Jaká jsou kritéria přijímacího řízení?

Můžete získat nejvýše 100 bodů na základě třech částí přijímacího řízení:

 • Výsledků jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky - max. 60 bodů
 • Klasifikace za poslední dva ročníky absolvovaného vzdělávání - max. 1 bod
 • Výsledků školní přijímací zkoušky - max. 39 bodů

V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí uchazečů výsledek školní přijímací zkoušky. Je-li i ten shodný, rozhoduje los.

Jak bude bodována jednotná přijímací zkouška?

Z každého testu jednotné přijímací zkoušky můžete získat nejvýše 50 bodů. Ty jsou na body v přijímacím řízení přepočteny dle následujícího vzorce:

Součet bodového ohodnocení obou testů jednotné přijímací zkoušky

Počet bodů v přijímacím řízení

0 až 30 bodů

0 bodů

31 a více bodů

60 bodů

 

Kolik bodů mohu dostat za vysvědčení?

Rozhodující pro zohlednění výsledků předchozího vzdělávání je průměr všech známek za poslední dva ročníky předchozího vzdělávání:

Průměr známek za poslední dva ročníky

Počet bodů v přijímacím řízení

Průměr větší než 3,0

0 bodů

Průměr menší nebo rovno 3,0

1 bod

Podle jakých kritérií budete hodnotit školní přijímací zkoušku?

Pohovor s uchazečem vedeme nad jeho Studijním plánem. Na základě obsahu Studijního plánu a průběhu přijímacího pohovoru bude přijímací komise hodnotit uchazeče z hlediska těchto kritérií:

 • samostatnost a zodpovědnost,
 • aktivita (aktivní přístup ke studiu, aktivní zapojení do mimoškolní činnost),
 • motivace k učení,
 • soulad s hodnotami a principy ScioŠkol a
 • ochota podílet se na provozu školy (např. úklid, mytí nádobí, administrativa).

Každé kritérium je bodově ohodnoceno, celkově je možné získat max. 39 bodů.

K přijetí ke studiu je ve školní části přijímací zkoušky potřeba získat alespoň 15 bodů a zároveň alespoň 1 bod na základě každého hodnoceného kritéria.Jak budou hodnoceni cizinci? 

Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání mimo území České republiky, se promíjí jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka. Znalost českého jazyka se u nich prověří rozhovorem v rámci školní přijímací zkoušky. Je-li jejich znalost českého jazyka taková, že jim to umožní vzdělávání ve škole bez potíží, je jim v součtu bodového ohodnocení na místo testu z českého jazyka započítáno 15 bodů. Je-li jejich znalost taková, že by jim vzdělávání ve škole činilo značné potíže, započítá se jim namísto testu z českého jazyka 0 bodů. Nemá-li uchazeč znalost českého jazyka nezbytnou pro vzdělávání, nemůže být ke vzdělávání přijat.

Jak tedy nakonec určíte, koho přijmete?

Uchazeči, kteří získají alespoň 15 bodů ve školní přijímací zkoušce a zároveň alespoň 1 bod na základě každého kritéria školní přijímací zkoušky, budou seřazeni podle počtu bodů získaných celkově na základě všech tří částí přijímacího řízení od nejvyššího počtu bodů k nejnižšímu.

Ke vzdělávání ve škole bude přijato prvních 25 z takto seřazených uchazečů. V případě rovnosti bodů uchazečů rozhodne o jejich pořadí los. I v případě, že nejste mezi prvními 25 uchazeči, vyčkejte na telefonát z naší strany - je možné, že budou studenti přijati, pokud se uvolní místo.

Přijaté uchazeče budeme následně telefonicky kontaktovat ohledně schůzky s vedením nad podpisem smlouvy, jejíž součástí jsou práva a povinnosti školy, studentů a rodičů a školné.

Do 10 dnů od informace o přijetí je třeba také do školy doručit zápisový lístek.

Potřebuji lékařské potvrzení?

Ano. Součástí formuláře, který budete vyplňovat, je lékařské potvrzení, že uchazeč netrpí žádnou závažnou duševní nemocí ani závažnou poruchou chování. Toto lékařské potvrzení je pro uchazeče o studium na pedagogickém lyceu povinné. Lékař bude potřebovat kód, který je 78-42-M/03 Pedagogické lyceum.

Jaké jsou termíny zkoušek ve vaší škole?

1. března 2023: poslední den pro odevzdání přihlášky

13. dubna 2023: 1. termín jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky (CERMAT)

14. dubna 2023: 2. termín jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky (CERMAT)

17. - 26. dubna 2023: ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (Přesné datum a čas ústního pohovoru bude uchazečům stvrzeno v písemné pozvánce zaslané před zkouškou.)

Náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky budou (CERMAT) budou 10. a 11. 5. 2023.
Jak zpracovat STUDIJNÍ PLÁN

Škola, na kterou se hlásíš, je živým vzdělávacím centrem, které se opírá především o aktivitu svých studentů. Ti mají vliv na to, co se učí, jak se to učí, a na mnoho dalších věcí, které se ve škole a kolem ní dějí. Proto nás zajímá, kdo se do Střední ScioŠkoly hlásí a s čím přichází. Představa o tom, co se uchazeči chtějí ve škole naučit, pro nás bude podkladem pro ústní pohovor. Proto je velice důležité, aby každý uchazeč sestavil sám svůj individuální studijní projekt. Jeho struktura by měla vypadat asi takhle:

 1. Kdo jsem a co už umím? Co mě zajímá? Co mohu škole nabídnout já? Zajímá nás, s čím do školy přicházíš a co už máš za sebou. Mohou to být např. zkušenosti ze Skauta nebo jiných zájmových kroužků a aktivit, organizační schopnosti, zkušenosti s uměleckou tvorbou, jazykové certifikáty…). Jestli umíš vařit, opravit kolo nebo máš nějaké jiné praktické dovednosti, napiš nám i o tom.
 2. Co bych se potřeboval/a na střední škole naučit a proč? Buď co nejkonkrétnější a pokus se sestavit svůj studijní plán na 4 roky (resp. na 3 roky, pokud se hlásíš do 2. ročníku). Jsou pro tebe důležité cizí jazyky? Napiš, které se chceš učit, jaká je tvoje dosavadní úroveň a jaké úrovně bys na konci studia chtěl/a dosáhnout. Chceš se stát architektem? Přemýšlej, co všechno budeš potřebovat znát a umět. Zajímá nás také, jaké jsou tvoje plány po střední škole. Nemáš v tom zatím jasno? Nevadí. Zkus zatím popsat, o čem uvažuješ, jaké jsou oblasti tvého zájmu.
 3. Kam na zkušenou: Chceš v průběhu studia vyrazit někam na zkušenou? Na studia do zahraničí? Na stáž do nějaké zajímavé firmy? Napiš nám o tom víc.
 4. Koho pozveš do školy? Ve škole bude kromě projektů a pravidelných kurzů také prostor pro jednorázové přednášky, workshopy, besedy s pozvanými hosty. Uveď alespoň tři osobnosti, které bys rád/a pozval/a ty, a vysvětli proč.
 5. Přílohy: Máš nějaké hmatatelné důkazy o tom, že jsi aktivní? Přilož je ke svému plánu. Mohou to být osvědčení o zájmové činnosti, fotky, vlastní tvorba, odkaz na Youtube kanál, výtisk školního časopisu, do kterého přispíváš, atp.

Pokud jde o vnější formu tvého studijního projektu, měl/a by ses vejít do rozmezí 2-5 stránek A4. Při grafické úpravě dokumentů se fantazii meze nekladou.

Při pohovoru budeš mít šanci svůj studijní projekt prezentovat a obhájit.