Pro uchazeče

Jsme čtyřletá střední škola s maturitou. Studenty vedeme k tomu, aby uvažovali o tom, co, jak a proč se učí. Podle RVP máme statut pedagogického lycea.

Přestupové řízení

 

 

Mám šanci se k vám dostat?

Naším cílem je tvoje studijní autonomie – schopnost převzít kontrolu a zodpovědnost nad vlastním učením. Šanci u přijímaček mají všichni uchazeči, kteří se chtějí učit a jsou ochotni se podílet na provozu školy.

Co je to studijní plán a proč ho mám psát?

Studenti na Střední ScioŠkole mají vliv na to, co se učí, jak se to učí, a na mnoho dalších věcí, které se ve škole a kolem ní dějí. Proto nás zajímá, kdo se k nám hlásí a s čím přichází. Podkladem pro ústní pohovor je Studijní plán, v němž uchazeči popíší, co už umí, co je zajímá, co by se potřebovali naučit, koho by pozvali do školy, apod. Podrobný návod, jak ho napsat, najdete níže. Nezapomeňte nám plán poslat v elektronické podobě na adresu filip.dobrovolny@scioskola.cz a alexandra.kohoutova@scioskola.cz.

Na co se mě budete ptát u ústního pohovoru?

Budeme si povídat o tvém studijním plánu. Také budeme chtít vědět, jestli máš opravdu o studium u nás zájem a jak aktivní jsi ve škole a mimo ni. Je dobré si před pohovorem přečíst, jaké jsou hodnoty a principy ScioŠkol. A bude nás zajímat, jestli jsi ochotný(á) se podílet na provozu školy (např. úklid, mytí nádobí, administrativa). U nás ve škole totiž nemáme uklízečku ani školníka. Řídíme se zásadou: “Všechno, co mohou udělat studenti, ať udělají studenti.”

Jak mohu podat přihlášku?

Přihlášku je potřeba vyplnit a nechat si od lékaře potvrdit zdravotní stav. Na druhé straně vyplníte, jaké jste měli známky na vysvědčení a necháte si jejich správnost potvrdit ve své základní škole. Kdyby s tím byl nějaký problém, ověření můžeme udělat i my. Přihlášku potom spolu se Studijním plánem pošlete poštou na naši korespondenční adresu. Můžete nám ji také donést do školy osobně. Na termínu a času přijímacího pohovoru se s vámi domluvíme telefonicky.

Potřebuji lékařské potvrzení?

Ano. Součástí formuláře, který budete vyplňovat, je lékařské potvrzení, že uchazeč netrpí žádnou závažnou duševní nemocí ani závažnou poruchou chování. Toto lékařské potvrzení je pro uchazeče o studium na pedagogickém lyceu povinné. Lékař bude potřebovat kód, který je 78-42-M/03 Pedagogické lyceum.

Podle jakých kritérií budete hodnotit školní přijímací zkoušku?

Pohovor s uchazečem vedeme nad jeho Studijním plánem. Na základě obsahu Studijního plánu a průběhu přijímacího pohovoru bude přijímací komise hodnotit uchazeče z hlediska těchto kritérií:

 • samostatnost a zodpovědnost
 • aktivita (aktivní přístup ke studiu, aktivní zapojení do mimoškolní činnost)
 • motivace k učení
 • soulad s hodnotami a principy ScioŠkol
 • ochota podílet se na provozu školy (např. úklid, mytí nádobí, administrativa)

(...) Každé kritérium je bodově ohodnoceno, celkově je možné získat 39 bodů. K přijetí ke studiu je ve školní části přijímací zkoušky potřeba získat alespoň 15 bodů a zároveň alespoň jeden bod na základě každého hodnoceného kritéria. Kromě toho můžete v přijímacím řízení získat 1 bod navíc, pokud je váš průměrný prospěch na vysvědčení ve třech posledních pololetích menší nebo roven 2,0.

Kdy se dozvím výsledek a co bude probíhat pak?

Nejpozději do dvou dnů od konání ústního pohovoru ti zavoláme výsledek. Následovat bude rozhovor tří stran – vedení školy, budoucího studenta a rodičů – a při vzájemném souladu podpis smlouvy.

Ve druhém a třetím ročníku máme ještě pár volných míst. Chceš k nám přestoupit a stát se od studentem Střední ScioŠkoly? Je to snadné.

 

 

Co je potřeba udělat, když chci přestoupit?

 • Vyplň krátkou elektronickou přihlášku a my tě už sami kontaktujeme. Nebo nám napiš na e-mailovou adresu filip.dobrovolny@scioskola.cz a domluv si návštěvu ve škole, ať víš, do čeho jdeš.
 • Sepiš dvoustránkový Studijní plán. V naší škole mají studenti velkou svobodu v tom, co, kdy a jak se učí. Proto potřebujeme uchazeče o studium trochu poznat. Dát dohromady studijní plán není nic složitého – jednoduchý návod najdeš níže. Až ho budeš mít napsaný, pošli nám ho e-mailem.
 • Až si tvůj plán přečteme, dohodneme se na termínu ústního pohovoru. To je asi půlhodinový rozhovor, během kterého se snažíme zjistit, jestli se chceš učit a jestli jsi ochotný(á) uklízet. U nás ve škole totiž nemáme uklízečku. A celkově se o provoz školy starají studenti. Kritéria přijetí jsou samostatnost a zodpovědnost, aktivita (aktivní přístup ke studiu, aktivní zapojení do mimoškolní činnost), motivace k učení, soulad s hodnotami a principy ScioŠkol, ochota podílet se na provozu školy (např. úklid, mytí nádobí, administrativa). Musíme zohlednit také tvůj prospěch na vysvědčení (ale moc velkou váhu tomu nedáváme. Nakonec si budeme chtít chvilku popovídat i s tvými rodiči. Koneckonců, oni za tvoje studium budou platit.
 • Celé přestupové řízení se dá zvládnout za dva dny. Všechny formality s tvojí současnou školou vyřídíme my. Teď už je to na tobě.

Jdu do toho!

Jak zpracovat studijní plán

Škola, na kterou se hlásíš, je živým vzdělávacím centrem, které se opírá především o aktivitu svých studentů. Ti mají vliv na to, co se učí, jak se to učí, a na mnoho dalších věcí, které se ve škole a kolem ní dějí. Proto nás zajímá, kdo se do Střední ScioŠkoly hlásí a s čím přichází. Představa o tom, co se uchazeči chtějí ve škole naučit, pro nás bude podkladem pro ústní pohovor. Proto je velice důležité, aby každý uchazeč sestavil sám svůj individuální studijní projekt. Jeho struktura by měla vypadat asi takhle:

 1. Kdo jsem a co už umím? Co mě zajímá? Co mohu škole nabídnout já? Zajímá nás, s čím do školy přicházíš a co už máš za sebou. Mohou to být např. zkušenosti ze Skauta nebo jiných zájmových kroužků a aktivit, organizační schopnosti, zkušenosti s uměleckou tvorbou, jazykové certifikáty…). Jestli umíš vařit, opravit kolo nebo máš nějaké jiné praktické dovednosti, napiš nám i o tom.
 2. Co bych se potřeboval/a na střední škole naučit a proč? Buď co nejkonkrétnější a pokus se sestavit svůj studijní plán na 4 roky (resp. na 3 roky, pokud se hlásíš do 2. ročníku). Jsou pro tebe důležité cizí jazyky? Napiš, které se chceš učit, jaká je tvoje dosavadní úroveň a jaké úrovně bys na konci studia chtěl/a dosáhnout. Chceš se stát architektem? Přemýšlej, co všechno budeš potřebovat znát a umět. Zajímá nás také, jaké jsou tvoje plány po střední škole. Nemáš v tom zatím jasno? Nevadí. Zkus zatím popsat, o čem uvažuješ, jaké jsou oblasti tvého zájmu.
 3. Kam na zkušenou Chceme, aby každý v průběhu studia vyrazil do světa na zkušenou. Aspoň na pár týdnů. To může mít podobu stáže v nějaké firmě, zahraniční expedice nebo třeba půlročního studia v zahraničí. Popiš, jak bys tuhle příležitost využil/a právě ty.
 4. Koho pozveš do školy? Ve škole bude kromě projektů a pravidelných kurzů také prostor pro jednorázové přednášky, workshopy, besedy s pozvanými hosty. Uveď alespoň tři osobnosti, které bys rád/a pozval/a ty, a vysvětli proč.
 5. Přílohy Máš nějaké hmatatelné důkazy o tom, že jsi aktivní? Přilož je ke svému plánu. Mohou to být osvědčení o zájmové činnosti, fotky, vlastní tvorba, odkaz na Youtube kanál, výtisk školního časopisu, do kterého přispíváš, atp.

Pokud jde o vnější formu tvého studijního projektu, měl/a by ses vejít do rozmezí 2-5 stránek A4. Při grafické úpravě dokumentů se fantazii meze nekladou.

Při pohovoru budeš mít šanci svůj studijní projekt prezentovat a obhájit.