Pro uchazeče

Jsme čtyřletá střední škola s maturitou. Studenty vedeme k tomu, aby uvažovali o tom, co, jak a proč se učí.

Střední ScioŠkola je kamenná budova, ve které probíhá denní prezenční studium po celý školní rok. Budova se nachází v Praze 3 na Žižkově. Tento obor funguje letos šestým rokem a jsme akreditováni jako pedagogické lyceum.

Mnohem víc než typické pedagogické lyceum jsme škola, kterou tvoří studenti.

 

 

 Přijímací řízení do prvního ročníku - 2. kolo

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

TABULKA ukazující výsledky přijímacího řízení na základě bodových hodnocení jednotné přijímací zkoušky (CERMAT) a školní přijímací zkoušky.

2. kolo přijímacího řízení

Budeme vyhlašovat 2. kolo přijímacího řízení pro uchazeče prvního ročníku střední školy. Kritéria budou uveřejněna 21. května 2024 v systému Dipsy.

Mám šanci se k vám dostat?

Naším cílem je tvoje studijní autonomie - schopnost převzít kontrolu a zodpovědnost nad vlastním učením.

Šanci u přijímaček mají všichni uchazeči, kteří splňují naše kritéria, vědí hodně o naší škole a mají představu, jak by mělo vypadat jejich vzdělávání na Střední ScioŠkole Žižkov.

Můžu se přijít do školy podívat?

Pro 2. kolo uspořádáme online setkání s uchazeči a rodiči, a to ve středu  22. května 2024 od 16h na platformě Meet.

Nyní si můžeš dobře přečíst náš web a sledovat naše sociální sítě, kde se objevují zprávy ze života školy.

Jak mohu podat přihlášku do 2. kola?

Dle platné vyhlášky MŠMT existují tři způsoby, jak podat přihlášku v 2. kole. Vše je detailně popsáno na webové stránce MŠMT . Velmi preferujeme podání přihlášky elektronicky přes informační systém.

Prosíme, nezapomeňte do přihlášky do kolonky Poznámka uvést platnou e-mailovou adresu uchazeče - u našich přijímaček se bez ní neobejdete! 

Z čeho se u vás dělají přijímací zkoušky v 2. kole?

Státní část tvoří Jednotná zkouška z českého jazyka matematiky (CERMAT testy), jejichž výsledky se vám počítají již z prvního kola. Nové testy se nepíší.

Součástí školní přijímací části je odevzdání natočeného videa o sobě (1. fáze), týmová aktivita (2. fáze).
Co znamená, že mám natočit video o sobě?

Natoč video o délce 3 minut, ve kterém se nám představíš a nahraj ho dle návodu do soboty 8. 6. 2024 do 23:59 min. Do přihlášky v každém případě vyplň svou e-mailovou adresu, abychom s tebou mohli komunikovat - důležité pro doručení videa směrem k nám.

Ve videu musíš být vidět - chceme tě poznat. 

Co znamená týmová aktivita?

Druhá fáze přijímací zkoušky probíhá v jeden den v naší škole. V části Týmová aktivita budeš pracovat v menším týmu 8-15 uchazečů na realizaci jednoduchého úkolu. 

Jak bude bodována jednotná přijímací zkouška (CERMAT)?

Z každého testu jednotné přijímací zkoušky mohl uchazeč získat nejvýše 50 bodů (tj. 50 bodů z matematiky a 50 bodů z českého jazyka). Ty budou na body v přijímacím řízení přepočteny dle následující tabulky: 

0-39 bodů v SOUČTU JPZ český jazyk + matematika

uchazeč nesplnil daný limit, tedy nesplnil podmínky přijímacího řízení

40-100 bodů v SOUČTU JPZ český jazyk + matematika

60 bodů ve školním přijímacím řízení

Kolik bodů mohu dostat za vysvědčení?

Prospěch ze základní či jiné školy v přijímacím řízení vůbec nezohledňujeme.

Jak tedy nakonec určíte, koho přijmete?

Uchazeči, kteří získají v Jednotné přijímací zkoušce alespoň 40 bodů (z českého jazyka a z matematiky dohromady) a zároveň postoupí do druhé fáze přijímacího řízení, budou seřazeni podle součtu bodů ze všech částí (JPZ + 1. fáze + 2. fáze).

Potřebuji lékařské potvrzení?

Ano. Jako přílohu přihlášky potřebujeme lékařské potvrzení, že uchazeč netrpí žádnou závažnou duševní nemocí ani závažnou poruchou chování. Toto lékařské potvrzení je pro uchazeče o studium na pedagogickém lyceu povinné. Lékař bude potřebovat kód oboru, který je 78-42-M/03 Pedagogické lyceum.

Potvrzení ideálně přilož k přihlášce pro 2. kolo, kterou vkládáš do Dipsy. V případě, že to z vážných důvodů nestihneš, přines toto potvrzení k 2. části přijímaček Týmová aktivita.


Jaké jsou termíny zkoušek 2. kola ve vaší škole

15. května 2024 Zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro 1. kolo.

21. května 2024 V Dipsy bude zveřejněn kompletní seznam škol, které vypisují volná místa ve 2. kole včetně kapacit oborů. 

24. května 2024 Podání přihlášek do 2. kola.

do 8. června 2024 do 23:59 dodat natočené tříminutové video dle kritérií (1. část školní přijímací zkoušky).

8. - 12. června 20924 Školní část 2. kola.

21. června 2024 Zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro 2. kolo.