Pro uchazeče (1. a 2. ročník)

Jsme čtyřletá střední škola s maturitou a hledáme studenty, kteří chtějí tvořit vlastní školu. Studenty, kteří chtějí poznat svoje silné a slabé stránky, studovat ve skupině i samostatně, zapojit se aktivně do dění školy a hlavně se pokusit najít, co je v životě zajímává, čemu by se chtěli dále věnovat a v čem se rozvíjet.

3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Pro studenty budoucího 1. a 2. ročníku.

Mám šanci se k vám dostat?

Ano, pokud stále hledáš vhodnou střední školu jako současný deváťák nebo již student 1. ročníku střední školy.

Naším cílem je tvoje studijní autonomie - schopnost převzít kontrolu a zodpovědnost nad vlastním učením.

Šanci u přijímaček mají všichni uchazeči, kteří splňují naše kritéria, vědí hodně o naší škole a mají představu, jak by mělo vypadat jejich vzdělávání na Střední ScioŠkole Žižkov.
Jaké jsou podmínky přijetí ve 3. kole?

Pro přijetí ke studiu ve 3. kole do budoucího 1. ročníku musíš splnit 5 podmínek:

1.) Doložíš printscreen z Dipsy, že jsi měl v JPZ (jednotná přijímací zkouška Cermat) alespoň 40 bodů z českého jazyka a matematiky dohromady. Tento printscreen nám zašleš společně s přihláškou. (Platí pro uchazeče do 1. ročníku.)

2.) Natočíš video a splníš kritéria hodnocení.

3.) Úspěšně absolvuješ přijímací pohovor.

4.) Doložíš potvrzení od lékaře, že jsi schopen/a studia na pedagogickém lyceu (tj. že netrpíš žádnou závažnou duševní nemocí ani závažnou poruchou chování). Stačí doložit až u podpisu smlouvy.

5.) Přihlášku může podat uchazeč, který nebyl přijat nebo se vzdal přijetí na jinou školu (platí pro uchazeče do 1. ročníku).

Studenti, kteří mají zájem o přestup do 2. ročníku, platí podmínky č. 2, 3 a 4. Je třeba poslat video podle kritérií, absolvovat úspěšně přijímací pohovor a nejpozději při podpisu smlouvy doložit potvrzení od lékaře.

Jak mohu podat přihlášku do 3. kola nebo přestoupit do 2. ročníku?

Je to jednoduché. 

Jako uchazeč do budoucího 1. ročníku nám prosím pošli:

 • vyplněnou přihlášku v elektronické podobě(ke stažení tady)
 • printscreen z Dipsy s výsledky JPZ a 
 • video, které tě představí.

Zájemce o přestup prosíme o zaslání videa.

Vše prosím zašli na tyto všechny tři e-mailové adresy: filip.dobrovolny@scioskola.cz, alexandra.kohoutova@scioskola.cz a olga.stojanovska@scioskola.cz  (je možné poslat i odkaz přes Uschovna.cz), a to buď do 24. 6. nebo pak mezi 27. 6. a 19. 8. 

Uchazeče, kteří vyhoví kritériím videa a budeme od nich mít přihlášku, kontaktujeme s nabídkou 30minutového pohovoru.

Co znamená, že mám natočit video o sobě?

Natoč video o délce 3 minut, v kterém budeš vidět a v kterém odpovíš na otázky:

 • Co tě baví a jak trávíš svůj volný čas?
 • Proč se hlásíš právě na naši školu?
 • Jak využiješ volnost, kterou naše škola studentům/tkám dává, jakým tématům se ve škole budeš chtít věnovat?
 • Co uděláš pro školu ty? 
 • A jak si představuješ sám/sama sebe, až budeš ze školy po maturitě odcházet?

Kreativitě se meze nekladou, buď sám/sama sebou…

Instrukce k videu

Jak bude video hodnoceno?

Tříminutové video budeme bodovat podle těchto kritérií:

 • Dodržení zadání (0-4 body)
 • Aktivita (0-4 body)
 • Kreativita (0-4 body)

Uchazeči, kteří získají v každém z kritérií alespoň 2 body, budou pozváni na 30minutový ústní pohovor.

Na co se mě budete ptát u ústního pohovoru?

Budeme si povídat o Tvém videu. Také budeme chtít vědět, jestli máš opravdu o studium u nás zájem a jak aktivní jsi ve škole a mimo ni.

Je dobré si před pohovorem přečíst, jaké jsou hodnoty a principy ScioŠkol  na našem webu a co se píše na našich sociálních sítích. Bude nás zajímat, jestli jsi ochotný/á se podílet na provozu školy (např. úklid, mytí nádobí, administrativa). U nás ve škole totiž nemáme uklízečku ani školníka. Řídíme se zásadou: “Všechno, co mohou udělat studenti, ať udělají studenti."

Ke studiu budou přijati uchazeči, kteří při pohovoru splní kritérium Soulad s koncepcí ScioŠkoly Žižkov.

Jaké jsou termíny pohovorů 3. kola ?

Pohovory se budou konat ve stanoveném čase do 26. června nebo od 19. srpna 2024. Na pohovor budeš pozván pozván individuálně.

Upřesnění termínů:

26.6. 2024 - individuální pohovory pro uchazeče, kteří pošlou video do 24.6.2024 a vyhoví kritériím (viz. Jak  bude video hodnoceno)

od 22.8. 2024 - individuální pohovory pro uchazeče, kteří pošlou video mezi 27.6. - 19.8.2024 a vyhoví kritériím (viz. Jak  bude video hodnoceno)

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Proběhlo a výsledky jsou zveřejněny níže: