Jak se učíme

Učíme, jak vzít zodpovědnost za svou budoucnost do vlastních rukou

Společně s našimi studenty tvoříme školu, která připravuje na budoucí výzvy. Pomáháme poznat vlastní silné i slabé stránky, učíme pracovat v týmu, plánovat projekty a rozvrhnout si čas. A především vedeme studenty k zodpovědnosti – za jejich rozhodnutí, vzdělávání i za okolní svět.

Je ScioŠkola pro vás?

I ve školství platí, že každému vyhovuje něco jiného. Každý uchazeč a každý rodič má jiná očekávání, touhy, ambice. Výběr správné školy může předejít řadě nedorozumění.

Chci vědět víc

Dáváme studentům příležitost vyzkoušet si organizaci chodu školy

O praktický chod školy, od marketingu po správu části rozpočtu, se u nás starají sami studenti. Rozvíjejí tak své praktické dovednosti, učí se rozhodovat, vyjednávat, obhajovat vlastní řešení - a nést zodpovědnost za svěřené úkoly.

Střídáme širokou škálu formátů učení a nezůstáváme jen ve škole

Využíváme různé cesty k tomu, jak se něčemu přiučit. Kombinujeme přednášky, workshopy, krátké i dlouhé učební bloky, projekty, exkurze i čas na samostudium, protože každá forma pomáhá naučit se něco jiného. Zveme k nám inspirativní osobnosti, stejně často se ale vydáváme za nimi do místa jejich působení. 

Studenti mohou ovlivnit to, o čem se budou učit

S klíčovými tématy středoškolských osnov se naši studenti potkají a mají možnost je prožít. Vedle toho ale dáváme velký prostor tématům, která je zajímají a chtějí se o nich dozvědět víc. Dáváme možnost rozhodovat o tom, co, kdy a jakou formou se budou učit. 

Klademe důraz na práci s vnitřní motivací, mentorujeme a koučujeme

Každý náš student má svého mentora, který ho dobře zná a je v kontaktu s jeho rodiči. Mentor je průvodcem na cestě studijním procesem, dává průběžnou zpětnou vazbu, pomáhá zvládat výzvy a motivovat do dalších kroků. Vnitřní motivace je nejdůležitějším životním pohonem, proto vymezujeme dostatek času na její rozvoj.

Učíme se pracovat v týmu

Na pracovním trhu má schopnost týmové spolupráce čím dál větší význam. Vedeme studenty k tomu, aby si ve školních projektech vyzkoušeli různé týmové role a objevili své silné stránky.

Jsme v kontaktu se zahraničními alternativními školami

Zahraniční zkušenost obohacuje. Dlouhodobě spolupracujeme s podobně zaměřenými školami v Německu a Francii. Navštěvujeme se, podporujeme se, děláme společné projekty a inspirujeme se navzájem.

Na místa průvodců vybíráme inspirativní osobnosti

Záleží nám na tom, aby se studenty pracovali lidé, kteří jim mají co předat. Splňujeme požadavky na podíl pracovníků s pedagogickým vzděláním, při výběru průvodců je ale naším hlavním kritériem životní zkušenost a schopnost děti nadchnout. Síla značky Scio a autorita zakladatele Ondřeje Šteffla nám pomáhají s takovými lidmi spolupracovat.

Co dál můžete na
ScioŠkole očekávat

  • MÁLO STUDENTŮ A DOBRÉ VZTAHY Jde nám o to, aby škola byla fungující komunitou a aby se lidé v ní navzájem znali. Máme proto stanovený maximální počet 150 studentů.
  • ROZHODOVÁNÍ STUDENTŮ O CHODU ŠKOLY Řadu důležitých rozhodnutí u nás přijímá shromáždění všech studentů i průvodců, jejichž cílem je dosáhnout vzájemné dohody.
  • UČÍME SE PRACOVAT V TÝMU Spolupráce a respekt je součástí nejen výuky, ale i dobrovolných aktivit v rámci školy. Studenti i průvodci se potkávají v různých pracovních skupinách (rozpočtové, dyzajnérské, marketingové...), založili školní sbor nebo se věnují podpoře nových studentů v rámci tzv. buddy týmu.
  • ANGLIČTINA S RODILÝM MLUVČÍM A DALŠÍ JAZYKY Znalost jazyků nás obohacuje. Angličtinu u nás učí rodilí mluvčí, na výběr je i francouzština a španělština.
  • ŘADA AKTIVIT MIMO ŠKOLU Neustále hledáme příležitosti, jak v rámci různých projektů vystoupit mimo školní zdi.

Co ve ScioŠkole
zaručeně nečekejte

  • ROZDĚLENÍ NA PŘEDMĚTY Koncept vyučovacích předmětů dával smysl v 18. století, na střední ScioŠkole místo nich najdete projekty a kurzy. Bráníme se škatulkování, znalosti a dovednosti předáváme v souvislostech a s respektem k tomu, jak věci reálně fungují.
  • BIFLOVÁNÍ Znalosti se snadno zapomenou. A dneska i najdou na internetu. Když ovšem víte jak. Zaměřujeme se proto na rozvoj dovedností a učebních kompetencí (studijní autonomie). Tak, aby se naši absolventi zvládli kdykoli a efektivně naučit to, co budou potřebovat.
  • TUNY DOMÁCÍCH ÚKOLŮ Domů si studenti nosí jen práci, kterou ve škole nestihli.
  • ZNÁMKY Ty dáváme jen tam, kde je to podle legislativy nutné.