Pro zájemce o 1. ročník

Jsme čtyřletá střední škola s maturitou. Studenty vedeme k tomu, aby uvažovali o tom, co, jak a proč se učí. Pro školní rok 2021/2022 můžete podávat přihlášky do dvou různých studijních oborů.

Střední ScioŠkola je kamenná budova, ve které probíhá denní prezenční studium po celý školní rok. Budova se nachází v Praze 3 na Žižkově. Tento obor funguje letos třetím rokem. Do kolonky “obor” napište Pedagogické lyceum (78-42-M/03). Další informace o přijímacích zkouškách a přestupu:
Chci k vám do 1. ročníku!

Můžu k vám přestoupit?!Od září otevíráme také nový obor, Expediční Střední ScioŠkolu. Jedná se o školu, která nemá stálou budovu: vzdělávání probíhá tři týdny v měsíci distančně a jeden týden za měsíc je věnován společné expedici. Na stejném principu už letos funguje Základní Expediční ScioŠkola. Do kolonky “obor” napište Gymnázium (79-41-K/41).

To mě zajímá!

Přijímací řízení do 1. ročníku

 

 

Následující informace patří studentům 9. tříd, kteří se zajímají o nástup do 1. ročníku. Pokud tě zajímá přestup z jiné SŠ, klikni sem!

 

Jak mohu podat přihlášku?

Přihlášku ke vzdělávání na střední škole si můžete stáhnout nebo ji dostanete na své základní škole. Na druhé straně vyplníte, jaké jste měli známky na vysvědčení a necháte si jejich správnost potvrdit ve své základní škole. Kdyby s tím byl nějaký problém, ověření vysvědčení můžeme udělat i my. Přihlášku potom spolu se Studijním plánem (viz dále) pošlete jedním z následujících způsobů:

 • poštou či osobně na adresu Střední ScioŠkola, Prokopova 100/16, Praha 3 Žižkov (v případě osobního doručení si domluvte čas s hospodářkou Olgou Stojanovskou na mobilu 774 226 387 nebo přijďte 1.3.2021 mezi 9. a 17. hod.), nebo
 • do datové schránky (h6n88ws) zákonným zástupcem, nebo
 • naskenovanou podepsanou přihlášku a studijní plán zašlete 
  e-mailem na adresu filip.dobrovolny@scioskola.cz, a do 5 dnů doručte škole přihlášku jedním ze způsobů uvedených výše.

Termín doručení přihlášky a studijního plánu je do 1. 3. 2021. My vám potom pošleme e-mailem pozvánku s termíny přijímaček.Musím psát státní přijímací test od Cermatu?

Ne. Střední ScioŠkola nebude letos tyto testy organizovat ani nebude započítávat body z testu do celkového výsledku. Uchazeče budeme přijímat pouze na základě studijního plánu, ústního pohovoru a zohlednění výsledků předchozího vzdělávání.
Kolik uchazečů budete přijímat?

Pro školní rok 2021/2022 bude do oboru 78-42-M/03 Pedagogické lyceum v 1. kole přijímacích zkoušek přijato 40 uchazečů.
Do kdy musí být přihláška doručena?

Termín podání přihlášek, včetně studijního plánu je do 1. 3. 2021.Jaké jsou termíny zkoušek na vaší škole?

Ústní pohovory s uchazeči proběhnou v termínu od 12. do 28. dubna.Potřebuji lékařské potvrzení?

Ano. Součástí formuláře, který budete vyplňovat, je lékařské potvrzení, že uchazeč splňuje zdravotní podmínky pro studium oboru Pedagogické lyceum, tedy že netrpí žádnou závažnou duševní nemocí ani závažnou poruchou chování. Toto lékařské potvrzení je pro uchazeče o studium na pedagogickém lyceu povinné.
Co je to studijní plán a proč ho mám psát?

Studenti na Střední ScioŠkole mají vliv na to, co se učí, jak se to učí, a na mnoho dalších věcí, které se ve škole a kolem ní dějí. Proto nás zajímá, kdo se k nám hlásí a s čím přichází. Podkladem pro ústní pohovor je Studijní plán, v němž uchazeči popíší, co už umí, co je zajímá, co by se potřebovali naučit, koho by pozvali do školy, apod. Podrobný návod, jak ho napsat, najdete zde. Nezapomeňte nám plán poslat spolu s přihláškouNa základě čeho jsou studenti přijímáni?

Na základě školní přijímací zkoušky, sestávající z vypracování studijního plánu a ústního pohovoru s uchazečem, a na základě klasifikace za poslední dva ročníky absolvovaného vzdělávání.Jak budou zkoušky bodovány?

Uchazeč může celkem získat 40 bodů na základě:

 • Studijního plánu a ústního pohovoru s uchazečem – max. 39 bodů
 • Klasifikace za poslední dva ročníky absolvovaného vzdělávání – 1 bod

Podle jakých kritérií budete hodnotit školní přijímací zkoušku?

S každým uchazečem si půl hodiny povídají dva průvodci a jeden student. Ptáme se na otázky, které se týkají studijního plánu a zjišťujeme, jestli se k nám uchazeč hodí. Uchazeč má taky možnost se ptát nás a ověřit si, jestli jsme pro něj ta správná škola. Každý pohovor potom hodnotíme podle pěti kritérií:

 • samostatnost a zodpovědnost
 • aktivita (aktivní přístup ke studiu, aktivní zapojení do mimoškolní činnost)
 • motivace k učení
 • soulad s hodnotami a principy ScioŠkol
 • ochota podílet se na provozu školy (např. úklid, mytí nádobí, administrativa)

(...) Každé kritérium je bodově ohodnoceno, celkově je možné získat 39 bodů. K přijetí ke studiu je ve školní části přijímací zkoušky potřeba získat alespoň 15 bodů a zároveň alespoň jeden bod na základě každého hodnoceného kritéria.

Kolik bodů můžu dostat za vysvědčení?

Uchazeč dostane jeden bod, pokud průměrný prospěch ve všech pololetích je menší nebo roven 2,0 . Součástí hodnocení není prospěch za druhé pololetí školního roku 2019/2020.
Jak tedy nakonec určíte, koho přijmete?

Uchazeči, kteří získají alespoň 15 bodů ve školní přijímací zkoušce a zároveň alespoň jeden bod na základě každého kritéria školní přijímací zkoušky, budou seřazeni podle počtu bodů získaných celkově na základě všech částí přijímacího řízení od nejvyššího počtu bodů k nejnižšímu. Ke vzdělávání ve škole bude přijato prvních 40 z takto seřazených uchazečů. V případě rovnosti bodů uchazečů rozhodne o jejich pořadí los.Jaké jsou další podmínky pro přijetí?

Před nástupem do školy potřebujeme ještě vidět vysvědčení z 9. třídy, které potvrzuje, že uchazeč má splněnou povinnou školní docházku, a dále vyplněný zápisový lístek.

 Jak zpracovat studijní plán

Škola, na kterou se hlásíš, je živým vzdělávacím centrem, které se opírá především o aktivitu svých studentů. Ti mají vliv na to, co se učí, jak se to učí, a na mnoho dalších věcí, které se ve škole a kolem ní dějí. Proto nás zajímá, kdo se do Střední ScioŠkoly hlásí a s čím přichází. Představa o tom, co se uchazeči chtějí ve škole naučit, pro nás bude podkladem pro ústní pohovor. Proto je velice důležité, aby každý uchazeč sestavil sám svůj individuální studijní projekt. Jeho struktura by měla vypadat asi takhle:

 1. Kdo jsem a co už umím? Co mě zajímá? Co mohu škole nabídnout já? Zajímá nás, s čím do školy přicházíš a co už máš za sebou. Mohou to být např. zkušenosti ze Skauta nebo jiných zájmových kroužků a aktivit, organizační schopnosti, zkušenosti s uměleckou tvorbou, jazykové certifikáty…). Jestli umíš vařit, opravit kolo nebo máš nějaké jiné praktické dovednosti, napiš nám i o tom.
 2. Co bych se potřeboval/a na střední škole naučit a proč? Buď co nejkonkrétnější a pokus se sestavit svůj studijní plán na 4 roky (resp. na 3 roky, pokud se hlásíš do 2. ročníku). Jsou pro tebe důležité cizí jazyky? Napiš, které se chceš učit, jaká je tvoje dosavadní úroveň a jaké úrovně bys na konci studia chtěl/a dosáhnout. Chceš se stát architektem? Přemýšlej, co všechno budeš potřebovat znát a umět. Zajímá nás také, jaké jsou tvoje plány po střední škole. Nemáš v tom zatím jasno? Nevadí. Zkus zatím popsat, o čem uvažuješ, jaké jsou oblasti tvého zájmu.
 3. Kam na zkušenou Chceme, aby každý v průběhu studia vyrazil do světa na zkušenou. Aspoň na pár týdnů. To může mít podobu stáže v nějaké firmě, zahraniční expedice nebo třeba půlročního studia v zahraničí. Popiš, jak bys tuhle příležitost využil/a právě ty.
 4. Koho pozveš do školy? Ve škole bude kromě projektů a pravidelných kurzů také prostor pro jednorázové přednášky, workshopy, besedy s pozvanými hosty. Uveď alespoň tři osobnosti, které bys rád/a pozval/a ty, a vysvětli proč.
 5. Přílohy Máš nějaké hmatatelné důkazy o tom, že jsi aktivní? Přilož je ke svému plánu. Mohou to být osvědčení o zájmové činnosti, fotky, vlastní tvorba, odkaz na Youtube kanál, výtisk školního časopisu, do kterého přispíváš, atp.

Pokud jde o vnější formu tvého studijního projektu, měl/a by ses vejít do rozmezí 2-5 stránek A4. Při grafické úpravě dokumentů se fantazii meze nekladou.

Při pohovoru budeš mít šanci svůj studijní projekt prezentovat a obhájit.