IROP

Nové vybavení vybraných učeben a zcela nový suterén

Projekt "Rozšíření kapacit odborných učeben na ScioŠkole Žižkov" je spolufinancován Evropskou unií.

13. 10. 2023| Klára Frkousová

V průběhu tohoto a příštího školního roku dojde v naší školní budově k několika viditelným změnám. Zcela nově budou vybaveny učebny přírodních věd a výtvarného umění. Dále již byla zahájena příprava suterénu pro vybudování nových prostor: společenského sálu, multimediální učebny a dílny včetně hygienického zázemí, nového propojení s 1. patrem, prostor šaten a výuková místnost s propojením na dvorek. Celý projekt je financován z prostředků Evropské unie.