Přijímačky

Jak mám podat přihlášku?

Přihlášku ke vzdělávání na střední škole si můžete stáhnout na webu Cermatu nebo ji dostanete na své základní škole. Je potřeba ji vyplnit a nechat si od lékaře potvrdit zdravotní stav. Na druhé straně vyplníte, jaké jste měli známky na vysvědčení a necháte si jejich správnost potvrdit ve své základní škole. Kdyby s tím byl nějaký problém, ověření můžeme udělat i my. Přihlášku potom spolu se Studijním plánem pošlete poštou na adresu Střední ScioŠkola, Svídnická 506/1, 180 00 Praha 8. Můžete nám ji také donést do školy osobně. My vám potom pošleme pozvánku s termíny.

Kolik uchazečů budete přijímat?

Pro školní rok 2019/2020 bude do oboru 78-42-M/03 Pedagogické lyceum přijato 50 uchazečů.

Do kdy musí být přihláška doručena?

Termín podání přihlášek, včetně studijního plánu je do 1. března 2019.

Jaké jsou termíny zkoušek na vaší škole?

Povinná jednotná přijímací zkouška od Cermatu (z češtiny a z matematiky) se koná ve dvou termínech:

1. termín: pátek 12. dubna 2019

2. termín: pondělí 15. dubna 2019

Náhradní termíny jsou stanoveny takto:

1. termín: pondělí 13. května 2019

2. termín: úterý 14. května 2019

Termíny školní přijímací zkoušky jsou následující:

1. termín: středa 17. dubna

2. termín: středa 24. dubna

Poznámka:

Ve smyslu zákona (§ 60, odst. 3, písm. a) školského zákona) můžeme stanovit pouze dva termíny přijímacích zkoušek. Vyberte si jeden z nich a uveďte ho do přihlášky. Zákon však nepočítá s tím, že přijímací zkouška u nás spočívá v osobním pohovoru a že se budeme chtít každému uchazeči individuálně plně věnovat. V případě většího množství uchazečů se tedy může stát, že z kapacitních důvodů nebudou moci ústní pohovory proběhnout pouze v těchto dvou termínech. Proto v případě, že bude třeba zvolit pro některé uchazeče termín jiný, tyto uchazeče kontaktujeme, abychom se dohodli na termínu, který bude vyhovovat oběma stranám.

Možné další termíny konání ústních pohovorů jsou:

Pro 1. termín: úterý 16. dubna

Pro 2. termín: úterý 23. dubna

Přesné datum a čas ústního pohovoru bude uchazečům stvrzeno v písemné pozvánce zaslané před zkouškou.

Potřebuji lékařské potvrzení?

Ano. Součástí formuláře, který budete vyplňovat, je lékařské potvrzení, že uchazeč netrpí žádnou závažnou duševní nemocí ani závažnou poruchou chování. Toto lékařské potvrzení je pro uchazeče o studium na pedagogickém lyceu povinné.

Co je to studijní plán a proč ho mám psát?

Studenti na Střední ScioŠkole mají vliv na to, co se učí, jak se to učí, a na mnoho dalších věcí, které se ve škole a kolem ní dějí. Proto nás zajímá, kdo se k nám hlásí a s čím přichází. Podkladem pro ústní pohovor je Studijní plán, v němž uchazeči popíší, co už umí, co je zajímá, co by se potřebovali naučit, koho by pozvali do školy, apod. Podrobný návod najdete tady. Nezapomeňte nám plán poslat spolu s přihláškou.

Jak budou zkoušky bodovány?

Uchazeč může celkem získat 100 bodů na základě třech částí přijímacího řízení:

  1. Výsledků jednotné přijímací zkoušky od Cermatu z českého jazyka a matematiky. Více informací o podobě, obsahu, náročnosti zkoušek je možné získat na webových stránkách Cermatu. – max. 60 bodů
  2. Výsledků školní přijímací zkoušky, sestávající z vypracování studijního plánu a ústního pohovoru s uchazečem – max. 39 bodů
  3. Klasifikace za poslední dva ročníky absolvovaného vzdělávání – 1 bod

Podle jakých kritérií budete hodnotit školní přijímací zkoušku?

Pohovor s uchazečem vedeme nad jeho Studijním plánem. Na základě obsahu Studijního plánu a průběhu přijímacího pohovoru bude přijímací komise hodnotit uchazeče z hlediska těchto kritérií:

  1. samostatnost a zodpovědnost
  2. aktivita (aktivní přístup ke studiu, aktivní zapojení do mimoškolní činnost)
  3. motivace k učení
  4. soulad s hodnotami a principy Střední ScioŠkoly
  5. ochota podílet se na provozu školy (např. úklid, mytí nádobí, administrativa)

Každé kritérium je bodově ohodnoceno, celkově je možné získat 39 bodů. K přijetí ke studiu je ve školní části přijímací zkoušky potřeba získat alespoň 15 bodů a zároveň alespoň jeden bod na základě každého hodnoceného kritéria.

Kolik bodů můžu dostat za vysvědčení?

Uchazeč dostane jeden bod, pokud průměrný prospěch ve všech pololetích je menší nebo roven 2,0 .

Jak tedy nakonec určíte, koho přijmete?

Uchazeči, kteří získají alespoň 15 bodů ve školní přijímací zkoušce a zároveň alespoň jeden bod na základě každého kritéria školní přijímací zkoušky, budou seřazeni podle počtu bodů získaných celkově na základě všech částí přijímacího řízení od nejvyššího počtu bodů k nejnižšímu. Ke vzdělávání ve škole bude přijato prvních padesát z takto seřazených uchazečů. V případě rovnosti bodů uchazečů rozhodne o jejich pořadí los.

Připravujeme se na konferenci v Oléronu

Dostali jsme pozvánku na konferenci evropských alternativních středních škol ve Francii. Potkáme se tam s učiteli  a studenty ze škol ze Saint-Nazaire, Paříže, Kodaně, Berlína a Varšav..

Blog

Čau děcka!Dočtěte to do konce, je to pecka!Toto je prosím úplně poslední blog z ateliéru náboženství. Jestli vůbec někdo tohle pravidelně čte, nejspíš..

Kontakt

Jak se k nám dostanete
Svídnická 506, Praha 8, 181 00
tel.: 775 115 567, 770 191 224