Školská rada

Školská rada 1. Scio Střední školy bude mít tři členy: zástupce zřizovatele (tedy společnosti Scio), zástupce pedagogického sboru a zástupce rodičů a zletilých studentů. Volební právo mají všichni rodiče nezletilých studentů (tedy těch, kterým dosud nebylo 18 let) a všichni zletilí studenti. Kdokoli z voličů má také právo podat na třetí místo ve Školské radě kandidaturu. Zájemce prosím aby o tom informovali písemně (nejlépe e-mailem) ředitele školy, a to nejpozději do úterý 11. prosince 2018. Samotná volba proběhne elektronicky, pomocí systému Edookit, a to tak, že bude zaručena tajná volba. Termín volby je stanoven na 12. – 14. prosince 2018. Náplní práce školské rady je v tomto školním roce zejména schválení Školního řádu a Školního vzdělávacího programu.

První diplomka o naší škole je na světě

Napsal ji Jirka Zradička, který se ScioŠkolami už nějakou dobu spolupracuje. Jejím tématem jsou digitální portfolia našich studentů. Přečíst si ji můžete tady.

Blog

Návštěva ScioŠkoly v OlomouciV rámci mého projektu, zaměřeného na pedagogiku, jsem se rozhodla 23.5. navštívit ScioŠkolu v Olomouci.  Po velmi br..

Kontakt

Jak se k nám dostanete
Svídnická 506, Praha 8, 181 00
tel.: 775 115 567, 770 191 224