Školská rada

Školská rada 1. Scio Střední školy bude mít tři členy: zástupce zřizovatele (tedy společnosti Scio), zástupce pedagogického sboru a zástupce rodičů a zletilých studentů. Volební právo mají všichni rodiče nezletilých studentů (tedy těch, kterým dosud nebylo 18 let) a všichni zletilí studenti. Kdokoli z voličů má také právo podat na třetí místo ve Školské radě kandidaturu. Zájemce prosím aby o tom informovali písemně (nejlépe e-mailem) ředitele školy, a to nejpozději do úterý 11. prosince 2018. Samotná volba proběhne elektronicky, pomocí systému Edookit, a to tak, že bude zaručena tajná volba. Termín volby je stanoven na 12. – 14. prosince 2018. Náplní práce školské rady je v tomto školním roce zejména schválení Školního řádu a Školního vzdělávacího programu.

Den otevřených dveří 29. ledna!

Přijď s námi prožít Den otevřených dveří 29. 1. 2018, kdy můžeš přijít kdykoliv mezi 9. a 18. hodinou a prožít den s našimi studenty. Dozvíš se, jak probíhá shromáždění, c..

Blog

Učitel přijde do třídy, všichni si stoupnou, „pozdraví se”, zase si sednou, učitel se zeptá, kdo chybí, a někdy také někoho vyzkouší před tabulí. Pak začne diktovat a psát na tabuli zápis, ty si ho musíš rychle opisovat, a pokud to neuděláš, začne na..

Kontakt

Jak se k nám dostanete
Svídnická 506, Praha 8, 181 00
tel.: 775 115 567, 770 191 224