Školská rada

Školská rada se schází ke svým zasedáním podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termíny schůzí se stanoví s ohledem na činnost školské rady stanovené školským zákonem.

Zasedání školské rady jsou otevřená pro studenty školy, jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky školy (vyjma ředitele školy).

Školská rada má tři členy, zástupce zletilých studentů a rodičů, zástupce pedagogického sboru a zástupce zřizovatele. Předsedkyní školské rady je Michaela Straková.

Školská rada na svém zasedání schvaluje aktualizace Školního vzdělávacího programu, Školního řádu a každý rok také výroční zprávu.

Den otevřených dveří v pátek 13. prosince

Přijď se podívat, jak vypadá naše škola naživo!

Popovídej si se studenty i průvodci, zažij kurz nebo ateliér.

V pátek 13. prosince od 9 do 17h.

Zjistíš a vyzkoušíš si:
&#x1f..

Blog

Dne 30.9.2019 jsme se v rámci ateliéru Sciopramen, aneb vaříme pivo, vydali do smíchovského pivovaru Staropramen. Naši cestu městskou hromadnou d..

Kontakt

Jak se k nám dostanete
Svídnická 506, Praha 8, 181 00
tel.: 775 115 567, 770 191 224