Školská rada

Školská rada 1. Scio Střední školy bude mít tři členy: zástupce zřizovatele (tedy společnosti Scio), zástupce pedagogického sboru a zástupce rodičů a zletilých studentů. Volební právo mají všichni rodiče nezletilých studentů (tedy těch, kterým dosud nebylo 18 let) a všichni zletilí studenti. Kdokoli z voličů má také právo podat na třetí místo ve Školské radě kandidaturu. Zájemce prosím aby o tom informovali písemně (nejlépe e-mailem) ředitele školy, a to nejpozději do úterý 11. prosince 2018. Samotná volba proběhne elektronicky, pomocí systému Edookit, a to tak, že bude zaručena tajná volba. Termín volby je stanoven na 12. – 14. prosince 2018. Náplní práce školské rady je v tomto školním roce zejména schválení Školního řádu a Školního vzdělávacího programu.

Přihlášky do 1. března

Chystáte se podat přihlášku ke studiu v příštím školním roce? Máte čas do 1. března. Podrobné informace najdete tady. Přihlášku můžete poslat poštou nebo ji donést osobně k nám ..

Blog

Čus spoluděcka, (sprostá slova mi byli zapovězeny, bohužel) Dnešek proběhl docela hladce, začali jsme velkou koordinací a kurzem, tak nám na atel..

Kontakt

Jak se k nám dostanete
Svídnická 506, Praha 8, 181 00
tel.: 775 115 567, 770 191 224