Školská rada

Školská rada se schází ke svým zasedáním podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termíny schůzí se stanoví s ohledem na činnost školské rady stanovené školským zákonem.

Zasedání školské rady jsou otevřená pro studenty školy, jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky školy (vyjma ředitele školy).

Školská rada má tři členy, zástupce zletilých studentů a rodičů, zástupce pedagogického sboru a zástupce zřizovatele. Předsedkyní školské rady je Michaela Straková.

Školská rada na svém zasedání schvaluje aktualizace Školního vzdělávacího programu, Školního řádu a každý rok také výroční zprávu.

Znám se lépe, než mě zná Facebook

V blízké budoucnosti budou mít korporace jako Google, Facebook nebo Amazon možnost vědět o vás informace, které zatím třeba ani sami nevíte. Algoritmy už dnes dokážou podle pohybů očí..

Blog

Adapťák 20162.9. - pondělíMuseli jsme si trochu přivstat, jelikož už v sedm jsme museli být na nádraží. Čekali jsme na sebe u vlezu do metra. Mír..

Kontakt

Jak se k nám dostanete
Svídnická 506, Praha 8, 181 00
tel.: 775 115 567, 770 191 224