Školská rada

Školská rada se schází ke svým zasedáním podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termíny schůzí se stanoví s ohledem na činnost školské rady stanovené školským zákonem.

Zasedání školské rady jsou otevřená pro studenty školy, jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky školy (vyjma ředitele školy).

Školská rada má tři členy, zástupce zletilých studentů a rodičů, zástupce pedagogického sboru a zástupce zřizovatele. Předsedkyní školské rady je Michaela Straková.

Školská rada na svém zasedání schvaluje aktualizace Školního vzdělávacího programu, Školního řádu a každý rok také výroční zprávu.

Hledáme asistentku či asistenta pedagoga

Baví vás práce s mladými lidmi? Chcete zkusit něco nového? Zakládáme školy, do jakých byste i vy rádi chodili. Chcete být u toho? Chcete přinést své nápady, podílet se na tom? Pak je ..

Blog

Návštěva tokamaku:Dne 5. Prosince jsme na hodiny, které máme v rozvrhu vyznačeny jako přednášky a workshopy, nezůstali ve škole jako obvykle, ale vyra..

Kontakt

Jak se k nám dostanete
Svídnická 506, Praha 8, 181 00
tel.: 775 115 567, 770 191 224