Školská rada

Školská rada se schází ke svým zasedáním podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termíny schůzí se stanoví s ohledem na činnost školské rady stanovené školským zákonem.

Zasedání školské rady jsou otevřená pro studenty školy, jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky školy (vyjma ředitele školy).

Školská rada má tři členy, zástupce zletilých studentů a rodičů, zástupce pedagogického sboru a zástupce zřizovatele. Předsedkyní školské rady je Michaela Straková.

Školská rada na svém zasedání schvaluje aktualizace Školního vzdělávacího programu, Školního řádu a každý rok také výroční zprávu.

Den otevřených dveří 21. ledna

Program DOD

Školou vás provedou studenti

8:10 – 11:40 – kurzy (jazyky + dramatická výchova)

9:00 – začátek DOD

9:30 – 10:00 – prezentace o škole – obývák

11:45 – 12:00 – rozcvi..

Blog

Návštěva tokamaku:Dne 5. Prosince jsme na hodiny, které máme v rozvrhu vyznačeny jako přednášky a workshopy, nezůstali ve škole jako obvykle, ale vyra..

Kontakt

Jak se k nám dostanete
Svídnická 506, Praha 8, 181 00
tel.: 775 115 567, 770 191 224