Školská rada

Školská rada 1. Scio Střední školy bude mít tři členy: zástupce zřizovatele (tedy společnosti Scio), zástupce pedagogického sboru a zástupce rodičů a zletilých studentů. Volební právo mají všichni rodiče nezletilých studentů (tedy těch, kterým dosud nebylo 18 let) a všichni zletilí studenti. Kdokoli z voličů má také právo podat na třetí místo ve Školské radě kandidaturu. Zájemce prosím aby o tom informovali písemně (nejlépe e-mailem) ředitele školy, a to nejpozději do úterý 11. prosince 2018. Samotná volba proběhne elektronicky, pomocí systému Edookit, a to tak, že bude zaručena tajná volba. Termín volby je stanoven na 12. – 14. prosince 2018. Náplní práce školské rady je v tomto školním roce zejména schválení Školního řádu a Školního vzdělávacího programu.

Připravujeme se na konferenci v Oléronu

Dostali jsme pozvánku na konferenci evropských alternativních středních škol ve Francii. Potkáme se tam s učiteli  a studenty ze škol ze Saint-Nazaire, Paříže, Kodaně, Berlína a Varšav..

Blog

Čau děcka!Dočtěte to do konce, je to pecka!Toto je prosím úplně poslední blog z ateliéru náboženství. Jestli vůbec někdo tohle pravidelně čte, nejspíš..

Kontakt

Jak se k nám dostanete
Svídnická 506, Praha 8, 181 00
tel.: 775 115 567, 770 191 224