Přijímací řízení

Vzhledem k tomu, že škola byla zapsána do školského rejstříku až na konci dubna 2018 s účinností od 1. 9. 2018, není součástí přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška.

Elektronickou přihlášku vyplňte zde.

Vyplnění elektronické přihlášky vám potvrdíme emailem a následně vás budeme kontaktovat a pozveme vás k osobnímu pohovoru. Přijímací řízení budou probíhat průběžně.

Studenti budou na Střední ScioŠkolu přijímáni na základě splnění těchto kritérií:

  • Uchazeč vypracuje individuální studijní plán (jeho posouzení má váhu 49%) – Pokyny, jak zpracovat individuální plán, najdete zde.
    Prezentace a obhajoba individuálního studijního plánu při ústním pohovoru (kritérium má váhu 50%)
  • Studijní výsledky na základě posledních dvou vysvědčení (kritérium má váhu 1%)
  • Součástí přijímacího řízení je i rozhovor s uchazečem a oběma jeho rodiči na téma pedagogických principů a výukových metod ScioŠkoly. (odkaz na https://www.scio.cz/scioskoly/principy.asp)

Po skončení pohovorů v rámci prvního kola bude na internetových stránkách školy zveřejněn seznam přijatých uchazečů (registračních čísel, která jim budou v průběhu přijímacího řízení přidělena).

Podmínkou pro zahájení docházky do Střední ScioŠkoly je podpis Smlouvy o vzdělávání na střední škole.

Den otevřených dveří 28. listopadu

Přijď s námi prožít Den otevřených dveří 28. 11. 2018, kdy můžeš přijít kdykoliv mezi 9. a 17. hodinou a prožít den s našimi studenty. Dozvíš se, jak probíhá shromáždění, co j..

Blog

Učitel přijde do třídy, všichni si stoupnou, „pozdraví se”, zase si sednou, učitel se zeptá, kdo chybí, a někdy také někoho vyzkouší před tabulí. Pak začne diktovat a psát na tabuli zápis, ty si ho musíš rychle opisovat, a pokud to neuděláš, začne na..

Kontakt

Jak se k nám dostanete
Svidnická 506, Praha 8, 181 00
tel.: 775 115 567, 770 191 224