Mapa kompetencí

V měnícím se světě považujeme za zodpovědné vybavit naše studenty kompetencemi pro život ve století, které bude pravděpodobně plné bouřlivých změn. Schopnost plánovat, orientovat se v informacích, řešit problémy, ovládat své emoce a rozumět emocím ostatních, pěstovat empatii, schopnost komunikovat a pracovat v týmu, vědomí vlastní identity, znalost svých silných i slabých stránek považujeme za důležitější než detailní znalosti různých vědních oborů. Každému studentovi Střední ScioŠkoly pomáhá s osobnostním rozvojem jeho mentor, průvodce, kterého si student sám vybere. Pomůckou k seberozvoji je potom Mapa kompetencí, která vznikla na míru pro naše studenty.

Hledáme asistentku či asistenta pedagoga

Baví vás práce s mladými lidmi? Chcete zkusit něco nového? Zakládáme školy, do jakých byste i vy rádi chodili. Chcete být u toho? Chcete přinést své nápady, podílet se na tom? Pak je ..

Blog

Návštěva tokamaku:Dne 5. Prosince jsme na hodiny, které máme v rozvrhu vyznačeny jako přednášky a workshopy, nezůstali ve škole jako obvykle, ale vyra..

Kontakt

Jak se k nám dostanete
Svídnická 506, Praha 8, 181 00
tel.: 775 115 567, 770 191 224