Mapa kompetencí

V měnícím se světě považujeme za zodpovědné vybavit naše studenty kompetencemi pro život ve století, které bude pravděpodobně plné bouřlivých změn. Schopnost plánovat, orientovat se v informacích, řešit problémy, ovládat své emoce a rozumět emocím ostatních, pěstovat empatii, schopnost komunikovat a pracovat v týmu, vědomí vlastní identity, znalost svých silných i slabých stránek považujeme za důležitější než detailní znalosti různých vědních oborů. Každému studentovi Střední ScioŠkoly pomáhá s osobnostním rozvojem jeho mentor, průvodce, kterého si student sám vybere. Pomůckou k seberozvoji je potom Mapa kompetencí, která vznikla na míru pro naše studenty.

Den otevřených dveří v pátek 13. prosince

Přijď se podívat, jak vypadá naše škola naživo!

Popovídej si se studenty i průvodci, zažij kurz nebo ateliér.

V pátek 13. prosince od 9 do 17h.

Zjistíš a vyzkoušíš si:
&#x1f..

Blog

Dne 30.9.2019 jsme se v rámci ateliéru Sciopramen, aneb vaříme pivo, vydali do smíchovského pivovaru Staropramen. Naši cestu městskou hromadnou d..

Kontakt

Jak se k nám dostanete
Svídnická 506, Praha 8, 181 00
tel.: 775 115 567, 770 191 224