Mapa kompetencí

V měnícím se světě považujeme za zodpovědné vybavit naše studenty kompetencemi pro život ve století, které bude pravděpodobně plné bouřlivých změn. Schopnost plánovat, orientovat se v informacích, řešit problémy, ovládat své emoce a rozumět emocím ostatních, pěstovat empatii, schopnost komunikovat a pracovat v týmu, vědomí vlastní identity, znalost svých silných i slabých stránek považujeme za důležitější než detailní znalosti různých vědních oborů. Každému studentovi Střední ScioŠkoly pomáhá s osobnostním rozvojem jeho mentor, průvodce, kterého si student sám vybere. Pomůckou k seberozvoji je potom Mapa kompetencí, která vznikla na míru pro naše studenty.

Den otevřených dveří 21. ledna

Program DOD

Školou vás provedou studenti

8:10 – 11:40 – kurzy (jazyky + dramatická výchova)

9:00 – začátek DOD

9:30 – 10:00 – prezentace o škole – obývák

11:45 – 12:00 – rozcvi..

Blog

Návštěva tokamaku:Dne 5. Prosince jsme na hodiny, které máme v rozvrhu vyznačeny jako přednášky a workshopy, nezůstali ve škole jako obvykle, ale vyra..

Kontakt

Jak se k nám dostanete
Svídnická 506, Praha 8, 181 00
tel.: 775 115 567, 770 191 224