Mapa kompetencí

V měnícím se světě považujeme za zodpovědné vybavit naše studenty kompetencemi pro život ve století, které bude pravděpodobně plné bouřlivých změn. Schopnost plánovat, orientovat se v informacích, řešit problémy, ovládat své emoce a rozumět emocím ostatních, pěstovat empatii, schopnost komunikovat a pracovat v týmu, vědomí vlastní identity, znalost svých silných i slabých stránek považujeme za důležitější než detailní znalosti různých vědních oborů. Každému studentovi Střední ScioŠkoly pomáhá s osobnostním rozvojem jeho mentor, průvodce, kterého si student sám vybere. Pomůckou k seberozvoji je potom Mapa kompetencí, která vznikla na míru pro naše studenty.

Znám se lépe, než mě zná Facebook

V blízké budoucnosti budou mít korporace jako Google, Facebook nebo Amazon možnost vědět o vás informace, které zatím třeba ani sami nevíte. Algoritmy už dnes dokážou podle pohybů očí..

Blog

Adapťák 20162.9. - pondělíMuseli jsme si trochu přivstat, jelikož už v sedm jsme museli být na nádraží. Čekali jsme na sebe u vlezu do metra. Mír..

Kontakt

Jak se k nám dostanete
Svídnická 506, Praha 8, 181 00
tel.: 775 115 567, 770 191 224