Jak se učíme?

Hlavní odpovědnost za učení mají studenti. Studenti sami pracují na plánu rozvržení učiva a v orientaci jim pomáhají průvodci a ŠVP (Školní vzdělávací plán).

Ateliéry – dvoutýdenní výukové bloky na témata, na nichž se dohodnou studenti s průvodci.

Kurzy – pravidelné jedno- nebo dvouhodinové učební bloky, které se opakují po dobu šesti týdnů. Patří sem cizí jazyky, tělocvik a další “předměty” podle zájmu studentů (dějiny, pedagogika, matematika, hudba atd.).

Přednášky a workshopy – každý týden zveme zajímavé návštěvy ze světa vědy, kultury, podnikání či pedagogiky. Nebo za osobnostmi jdeme přímo do místa jejich působení.

Samorost – pravidelný čas v rozvrhu na samostudium (příprava na ateliéry, kurzy, individuální projekty). V tomto čase se mentoři scházejí se studenty při individuálních rozhovorech, kde společně pracují na individuálním rozvoji každého studenta.

Shromáždění všech studentů a průvodců je místo pro přijímání důležitých rozhodnutí, týkajících se života školy. Shromáždění by mělo vždy dospět ke konsenzu, vzájemné dohodě, kdy nikdo nemá závažné námitky o rozhodnutí. Dále se téma diskutuje v kolejích, což jsou skupiny studentů, jejichž složení se v průběhu roku nemění, jedná se o jednotku sociální i politickou.

Služba se stará o praktický chod školy. V této povinnosti se pravidelně střídají všichni studenti a průvodci. Studenti se učí praktickým dovednostem, zajišťují provoz i marketing školy, pracují s rozpočtem a uklízejí.

Jazyková výuka: angličtina s rodilými mluvčími pro všechny. Dále na výběr francouzština, španělština a plánujeme i němčinu.

Den otevřených dveří 21. ledna

Program DOD

Školou vás provedou studenti

8:10 – 11:40 – kurzy (jazyky + dramatická výchova)

9:00 – začátek DOD

9:30 – 10:00 – prezentace o škole – obývák

11:45 – 12:00 – rozcvi..

Blog

Návštěva tokamaku:Dne 5. Prosince jsme na hodiny, které máme v rozvrhu vyznačeny jako přednášky a workshopy, nezůstali ve škole jako obvykle, ale vyra..

Kontakt

Jak se k nám dostanete
Svídnická 506, Praha 8, 181 00
tel.: 775 115 567, 770 191 224