Jak se učíme?

Hlavní odpovědnost za učení mají studenti. Studenti sami pracují na plánu rozvržení učiva a v orientaci jim pomáhají průvodci a ŠVP (Školní vzdělávací plán).

Ateliéry – dvoutýdenní výukové bloky na témata, na nichž se dohodnou studenti s průvodci.

Kurzy – pravidelné jedno- nebo dvouhodinové učební bloky, které se opakují po dobu šesti týdnů. Patří sem cizí jazyky, tělocvik a další “předměty” podle zájmu studentů (dějiny, pedagogika, matematika, hudba atd.).

Přednášky a workshopy – každý týden zveme zajímavé návštěvy ze světa vědy, kultury, podnikání či pedagogiky. Nebo za osobnostmi jdeme přímo do místa jejich působení.

Samorost – pravidelný čas v rozvrhu na samostudium (příprava na ateliéry, kurzy, individuální projekty). V tomto čase se mentoři scházejí se studenty při individuálních rozhovorech, kde společně pracují na individuálním rozvoji každého studenta.

Shromáždění všech studentů a průvodců je místo pro přijímání důležitých rozhodnutí, týkajících se života školy. Shromáždění by mělo vždy dospět ke konsenzu, vzájemné dohodě, kdy nikdo nemá závažné námitky o rozhodnutí. Dále se téma diskutuje v kolejích, což jsou skupiny studentů, jejichž složení se v průběhu roku nemění, jedná se o jednotku sociální i politickou.

Služba se stará o praktický chod školy. V této povinnosti se pravidelně střídají všichni studenti a průvodci. Studenti se učí praktickým dovednostem, zajišťují provoz i marketing školy, pracují s rozpočtem a uklízejí.

Jazyková výuka: angličtina s rodilými mluvčími pro všechny. Dále na výběr francouzština, španělština a plánujeme i němčinu.

Den otevřených dveří v pátek 13. prosince

Přijď se podívat, jak vypadá naše škola naživo!

Popovídej si se studenty i průvodci, zažij kurz nebo ateliér.

V pátek 13. prosince od 9 do 17h.

Zjistíš a vyzkoušíš si:
&#x1f..

Blog

Dne 30.9.2019 jsme se v rámci ateliéru Sciopramen, aneb vaříme pivo, vydali do smíchovského pivovaru Staropramen. Naši cestu městskou hromadnou d..

Kontakt

Jak se k nám dostanete
Svídnická 506, Praha 8, 181 00
tel.: 775 115 567, 770 191 224