Den otevřených dveří

úterý 30. listopadu 2021 mezi 9. a 18. hod.

 

Svět se změnil, my měníme školu 

Proč k nám? Možná proto, že chceš mít svůj život ve svých rukou. Jsme škola, kterou tvoříme my studenti. Sami si určujeme co, kdy a jak se budeme učit. Spolu se svobodou se však učíme také zodpovědnosti - za své vzdělávání, za svět kolem nás i za svou budoucnost. Máme možnost rozvíjet se v tom, co nás zajímá nebo v tom, v čem se cítíme silní. A k tomu všemu jsme obklopeni spoustou inspirativních osobností, které jsou nám oporou. 

Sledujte nás na Facebooku

 

Důležité informace k opatřením proti covidu u nás ve škole

Prosíme vás, mějte nasazený respirátor po celou dobu návštěvy naší školy. U vchodu do školy buďte, prosím, připraveni na tzv. "kontrolu OTN (očkování, test, negativita) a prokažte se jednou z těchto variant: - PCR trest v posledních 72 hodinách, - antigenní test (zdravotnický) v posledních 24 hodinách, - dokončené očkování, - do 180 dní po onemocněn, - antigenní samotest provedený na místě. Poznámka: kontrolou OTN nemusí procházet děti do 12 let. Děkujeme vám za pochopení a dodržování těchto pravidel.

Harmonogram

Vyber si čas prezentace o škole s debatou. Můžeš se podívat i do některých našich kurzů a ateliérů!

9:00 - 10:00 1. kolo povídání o škole (aula)
prezentace + prostor na otázky a informování o programu dne 

10:45 -11:30 - Veřejné shromáždění (aula)

12:00 - 12:50 2. kolo povídání o škole (aula)
prezentace + prostor na otázky

14:00 - 14:50 3. kolo povídání o škole (aula) 
prezentace + prostor na otázky

15:00 - 16:00  Čaj o třetí se studenty (obývák)

17:00 - 18:00 blok na otázky (především pro rodiče) (aula)

 

Ateliéry, které můžeš navštívit: 

(Ateliéry probíhají 11:35 - 12:20 a 13:05 - 15:25)

AT 147 Wolfenstein (Jazykovna)

AT148 Cukr, káva, limonáda, čaj, rum ne, bum (Hudebna)

AT 149 Co je umění a k čemu ho potřebujeme (Výtvarna)

AT 150 Konec prokrastinace... zítra (Učebna ve 4.patře)

AT 151 Chemie restart (Laboratoř)

 

Kurzy, které můžeš navštívit: 

Angličtina Restart (skupina B1, hovorna 2) 9:00 - 9:45

Mít vše hotovo 9:00 - 9:45

Východní (ne)myšlení (hudebna) 9:00 - 10:30

Magický realismus (výtvarna) 9:50 - 10:35
Kurzy, ateliéry a jak to u nás funguje

 

Fungujeme hodně rozdílně od klasických středních škol

Náš školní rok se dělí na jednotlivá šestitýdenní období. Rozvrh se tedy mění každých šest týdnů.

Kurzy

V rámci každého období si vybereme kurzy (představte si klasické školní hodiny, ale zábavnou formou), na které docházíme jednou týdně.

Ateliéry

Zároveň si během období volíme ateliéry. Pojem ateliéry je pro většinu z vás nejspíš nový, minimálně ve významu, ve kterém toto slovo používáme my. Abychom to tedy uvedli na pravou míru, ateliéry jsou dvoutýdenní projekty, na kterých pracuje skupinka studentů a zároveň tvoří největší část našeho rozvrhu. Ateliéry se můžou týkat jakéhokoliv tématu, které studenty zajímá, ať už je to Afghánistán, spánek a snění, skateboarding či trestní právo. Všem zmíněným tématům jsme se tento školní rok již v různých ateliérech věnovali. Studenti mají obvykle na jedno ateliérové období, které, jak již bylo řečeno, trvá 2 týdny, na výběr je obvykle 6 různých ateliérů, tudíž si každý může vybrat podle své chuti a zájmů. V rámci ateliérů si často zveme různé hosty, kteří nám pomáhají lépe se s daným tématem sžít, či podnikáme výlety. 

Individuální projekty

Co se týká povinností, které si naši žáci musí splnit, patří do nich i individuální projekty. Jednou za půl roku si studenti zadávají svůj projekt, na kterém má celého půl roku pracovat a konzultovat s jedním z průvodců (či externím konzultantem). Stejně jako u ateliérů a kurzů, tématem tohoto projektu může být téměř úplně cokoliv, co by studenta zajímalo.

Demokratická škola v praxi?

Každý týden se koná tzv. shromáždění, kterého se konají všichni studenti i průvodci (tak u nás říkáme učitelům). Společně všichni rozhodujeme o věcech, týkající se chodu školy. Všichni se tak můžou vyjádřit k tomu, co se ve škole děje. Se shromážděním přímo souvisí i tzv. koleje. Při příchodu do školy je žák zařazen do jedné ze čtyř kolejí. V rámci kolejí, které mají v průměru 23 lidí, se setkáváme jednou týdně a projednáváme jednotlivé záležitosti týkající se školy a rozhodujeme, které body chceme posunout na shromáždění.

Služba

Neodmyslitelnou částí naší školy je i služba. Ve službě žák stráví za jeden školní rok 4 týdny a v tomto čase pomáhá s provozem školy, ať už jsou to všemožné administrativní záležitosti či úklid. Jak si jistě můžete představit, služba není ve škole úplně oblíbená, avšak svůj důvod má. Řídíme se totiž zásadou: “Všechno, co mohou udělat studenti, ať udělají studenti.”

  

Jádra

Pomocí všech výše zmíněných aktivit (ateliéry, kurzy, služba, shromáždění, koleje, individuální projekty,...), si studenti mohou  plnit takzvaná jádra. Co to taková jádra jsou? 

Jádra jsou povinné výzvy, které student*ka musí za dobu svého studia splnit. Určují témata, dovednosti či znalosti kterým se musíme naučit. 

Další možností plnění jader jsou i předem prokonzultované individuální aktivity, které nejsou povinné a stejně jako většina ostatních činností v rámci školy je na studentovi jaké aktivitě a tématu se bude věnovat.

Jsme připraveni na online?

Loni jsme byli nuceni celé měsíce fungovat zcela v online režimu. Díky zkušenostem z jara 2020 a nejen díky nim ale i distanční výuku zvládáme levou zadní.

Dlouhodobě pracujeme  s různými aplikacemi, ať už je to BaseCamp, Google Drive či JamBoard. Když jsme tedy přišli znova do on-linu, věděli jsme, co dělat a co nám vyhovuje. Kvalita výuky tak byla ovlivněna minimálně. 

Společná výuka probíhala přes Google Meet. Všechny hodiny byly přístupné přes Google Kalendář.

Společně jsme hledali balanc mezi individuální prací a společnou prací. Ta přece jenom není v onlinu tak jednoduchá, jako v normálním režimu.