Den otevřených dveří ON-LINE

čtvrtek 18. února 2021 mezi 9. a 18. hod.

 

Svět se změnil, my měníme školu 

Proč k nám? Možná proto, že chceš mít svůj život ve svých rukou. Jsme škola, kterou tvoříme my studenti. Sami si určujeme co, kdy a jak se budeme učit. Spolu se svobodou se však učíme také zodpovědnosti - za své vzdělávání, za svět kolem nás i za svou budoucnost. Máme možnost rozvíjet se v tom, co nás zajímá nebo v tom, v čem se cítíme silní. A k tomu všemu jsme obklopeni spoustou inspirativních osobností, které jsou nám oporou. 

Sledujte nás na Facebooku

 

 

Harmonogram

Vyber si čas prezentace o škole s debatou. Můžeš se podívat i do některých našich on-line kurzů!

9:00 - 10:00 PRVNÍ PREZENTACE ŠKOLY + otázky a debata

ON-LINE zde 

11:00 - 12:00 DRUHÁ PREZENTACE ŠKOLY + otázky a debata

ON-LINE zde 

14:00 - 15:00 TŘETÍ PREZENTACE ŠKOLY + otázky a debata

ON-LINE zde 

15:00 - 16:45 PREZENTACE EXPEDIČNÍ STŘEDNÍ SCIOŠKOLY

ON-LINE zde

17:00 - 18:00 PRO RODIČE - speciální blok určený rodičům

ON-LINE zde 

 

On-line kurzy, které můžeš navštívit: 

 

9:00 - 10:45 Český stát z právního pohledu

ON-LINE Anotace

9:00 - 9:45 Španělština pro začátečníky

ON-LINE

10:00 - 10:45 Španělština pro pokročilé

ON-LINE

11:00 - 12:45 Národy a nacionalismus  

ON-LINE Anotace


Kurzy, ateliéry a jak to u nás funguje

 

Fungujeme hodně rozdílně od klasických středních škol

Náš školní rok se dělí na jednotlivá šestitýdenní období. Rozvrh se tedy mění každých šest týdnů.

Kurzy

V rámci každého období si vybereme kurzy (představte si klasické školní hodiny, ale zábavnou formou), na které docházíme jednou týdně.

Ateliéry

Zároveň si během období volíme ateliéry. Pojem ateliéry je pro většinu z vás nejspíš nový, minimálně ve významu, ve kterém toto slovo používáme my. Abychom to tedy uvedli na pravou míru, ateliéry jsou dvoutýdenní projekty, na kterých pracuje skupinka studentů a zároveň tvoří největší část našeho rozvrhu. Ateliéry se můžou týkat jakéhokoliv tématu, které studenty zajímá, ať už je to matematika, ekonomické systémy, jak se dělá káva či filmy. Všem zmíněným tématům jsme se tento školní rok již v různých ateliérech věnovali. Studenti mají obvykle na jedno ateliérové období, které, jak již bylo řečeno, trvá 2 týdny, na výběr obvykle 3 až 4 různé ateliéry, tudíž si každý může vybrat podle své chuti a zájmů. V rámci ateliérů si často zveme různé hosty, kteří nám pomáhají lépe se s daným tématem sžít, či podnikáme výlety. 

Individuální projekty

Co se týká povinností, které si naši žáci musí splnit, patří do nich i individuální projekty. Jednou za půl roku je žák povinen přijít s individuálním projektem, na kterém má celého půl roku pracovat a konzultovat s jedním z průvodců (či externím konzultantem). Stejně jako u ateliérů a kurůz, tématem tohoto projektu může být téměř úplně cokoliv, co by studenta zajímalo.

Ddemokratická škola v praxi?

Každý týden se koná tzv. shromáždění, kterého se konají všichni studenti i průvodci (tak u nás říkáme učitelům). Společně všichni rozhodujeme o věcech, týkající se chodu školy. Všichni se tak můžou vyjádřit k tomu, co se ve škole děje. Se shromážděním přímo souvisí i tzv. koleje. Při příchodu do školy je žák zařazen do jedné ze čtyř kolejí. V rámci kolejí, které mají v průměru 20 lidí, se setkáváme dvakrát týdně. V pátky společně reflektujeme uplynulý týden a v pondělky projednáváme jednotlivé záležitosti týkající se školy a rozhodujeme, které body chceme posunout na shromáždění.

Služba

Neodmyslitelnou částí naší školy je i služba. Ve službě žák stráví za jeden školní rok 4 týdny a v tomto čase pomáhá s provozem školy, ať už jsou to všemožné administrativní záležitosti či úklid. Jak si jistě můžete představit, služba není ve škole úplně oblíbená, avšak svůj důvod má. Řídíme se totiž zásadou: “Všechno, co mohou udělat studenti, ať udělají studenti.”

 

Evidence

Účastí na všech těchto aktivitách, které jsme nyní zmínili (ateliéry, kurzy, služba, shromáždění, koleje, individuální projekty,..) si studenti plní evidenci. Jak taková evidence vypadá? 

Evidence je souhrn hodin, které žák musí za dobu svého studia splnit. Je úzce spjata s figurami, které nám určují povinná témata, dovednosti či znalosti kterým se musíme naučit a kolik času jim musíme minimálně věnovat. Do evidence se tyto splněné hodiny započítávají, stejně jako hodiny, které ve škole strávíme učením věcí, které do figur nepatří. Jsou to hodiny které se započítávají do takzvaného tanečního parketu. 

Další možností plnění evidence jsou i předem prokonzultované individuální aktivity, které nejsou povinné a stejně jako většina ostatních činností v rámci školy je na studentovi jaké aktivitě a tématu se bude věnovat.

Jak fungujeme za onlinu?

Už je to více jak měsíc, co jsme nucení fungovat zcela v online režimu. Díky zkušenostem z jara a nejen díky nim ale i distanční výuku zvládáme levou zadní.

Dlouhodobě pracujeme  s různými aplikacemi, ať už je to BaseCamp, Google Drive či JamBoard. Když jsme tedy přišli znova do on-linu, věděli jsme, co dělat a co nám vyhovuje. Kvalita výuky tak byla ovlivněna minimálně. 

Společná výuka probíhá přes Google Meet. Všechny hodiny jsou přístupné přes Google Kalendář. (Ve výsledku to vypadá nějak takhle = fotka kalendáře.)

Společně se snažíme najít balanc mezi individuální prací a společnou prací. Ta přece jenom není v onlinu tak jednoduchá, jako v normálním režimu.