Výsledky 1. kola

Zveřejnili jsme počty bodů z 1. kola přijímaček!

29. 4. 2022| Jan Gol

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/23

 

Ředitel Střední ScioŠkoly podle § 59 a násl., § 165 odst. 2 písm. f) a § 183 odst. 2 zákona č.

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona), zveřejňuje seznam přijatých a nepřijatých uchazečů ke vzdělávání v 1. ročníku ve školním roce 2022/2023.

 

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů

Chci vidět tabulku!

Přijaté uchazeče budeme počínaje 2. 5. 2022 telefonicky kontaktovat a domlouvat termín pohovoru, kde bude přítomen přijatý student/studentka, oba jeho rodiče a jeden člen vedení školy. U pohovoru si budeme povídat o Vašich očekávání, obavách, otázkách a v případě vzájemného souladu podepíšeme Smlouvu o vzdělávání. 

 

Pokud nám někteří přijatí uchazeči oznámí, že si vybrali jinou školu než naši, budeme postupně kontaktovat uchazeče “pod čarou”. 

 

Svůj úmysl vzdělávat se na Střední ScioŠkole je nutno do 13. 5. 2022 potvrdit odevzdáním zápisového lístku buď osobně, nebo poštou (postačí podat 13. 5.) na adresu Střední ScioŠkola, Prokopova 100/16, Praha 3 - Žižkov, 130 00. To platí pro přijaté uchazeče. Zápisový lístek můžete odevzdat i u pohovoru nad smlouvou, pokud se bude konat do 13. 5. 2022. 

 

V případě dotazů kontaktujte hospodářku naší školy Olgu Stojanovskou - mobil 774 226 387.

 

Kritéria přijímacího řízení najdete v sekci Pro uchazeče!

 

Vzhledem k velkému zájmu uchazečů v 1. kole přijímacího řízení nebudeme nyní realizovat 2. kolo přijímacího řízení. V případě zájmu o studium volejte 25. srpna vedení školy, zda se některé místo neuvolnilo.