Konečné výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/24

Přijatí a nepřijatí uchazeči

19. 5. 2023| Klára Frkousová

Ředitel Střední ScioŠkoly podle § 59 a násl., § 165 odst. 2 písm. f) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona), zveřejňuje seznam přijatých a nepřijatých uchazečů v oboru Pedagogické lyceum v 1. ročníku ve školním roce 2023/2024.

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů

PŘIJATÍ UCHAZEČI (kód a bodový výsledek dohromady za všechny části přijímaček)

 

NEPŘIJATÍ UCHAZEČI - “pod čarou” (kód a bodový výsledek dohromady za všechny části přijímaček)

            

 

NEPŘIJATÍ UCHAZEČI, kteří nesplnili minimální počet bodů v části školní přijímací zkoušky:

Přijaté uchazeče budeme počínaje 2. 5. 2023 telefonicky kontaktovat a domlouvat termín pohovoru, kde bude přítomen přijatý student/studentka, oba jeho rodiče a jeden člen vedení školy. U pohovoru si budeme povídat o vašich očekávání, obavách, otázkách a v případě vzájemného souladu podepíšeme Smlouvu o vzdělávání.  

Pokud nám někteří přijatí uchazeči oznámí, že si vybrali jinou školu než naši, budeme postupně kontaktovat nepřijaté uchazeče (“pod čarou”) podle bodového pořadí.

Svůj úmysl vzdělávat se na Střední ScioŠkole Žižkov je nutno do 16. 5. 2023 potvrdit odevzdáním zápisového lístku buď osobně, nebo poštou (postačí podat 16. 5.) na adresu Střední ScioŠkola, Prokopova 100/16, Praha 3 - Žižkov, 130 00. To platí pro přijaté uchazeče. Zápisový lístek můžete odevzdat i u pohovoru nad smlouvou, pokud se bude konat do 16. 5. 2023. 

V případě dotazů kontaktujte hospodářku naší školy Olgu Stojanovskou - mobil 774 226 387.

Vzhledem k velkému zájmu uchazečů v 1. kole přijímacího řízení nebudeme realizovat 2. kolo přijímacího řízení.

Podrobné informace k přijímacímu řízení včetně kritérií je v sekci Pro uchazeče.